info@bilgesmuhendislik.com

+90 (364) 227 01 15

Güneş Enerjisi Sistemleri

Comments (0) Neden Gunes Enerjisi

Güneş enerjisi sistemleri, güneş ışığından yeni ve yenilenebilir enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Çevresel olarak son derece temiz bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi sistemleri günümüzde teknolojik olarak ilerleme gösterip maliyet bakımından düşme göstermektedir. Güneş enerjisi sistemleri teknolojilerinin bir kısmı ışık ya da ısı enerjisi şeklinde kullanılırken, diğer kısımları ise elektrik elde etmek şeklinde kullanılmaktadır.

Birçok farklı alanlarda kullanılan güneş enerjisi sistemleri başlıca binaların ısıtılması, soğutulması, endüstriyel, bitkilerin kurutulması ve elektrik üretimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneş enerjisi sistemlerinin kullanıcılara sağladığı faydaların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

–           Sıcak su temini,
–           Meskenlerin ısıtılması, serinletilmesi,
–           Kurutma,
–           Tarımda faydalanma,
–           Güneş pompaları,
–           Isı pompası,
–           Yüzme havuzlarının ısıtılması,
–           Tuz temini,
–           Elektrik elde edilmesi,
–           Sera ısıtması,
–           Deniz suyundan saf su elde edilmesi.

Güneş enerji sistemleri diğer enerji türlerine göre birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar şu şekildedir:

–           Tükenmeyen bir enerji kaynağıdır,
–           Temiz, çevresel bir enerji türüdür,
–           Herhangi bir ekonomik bunalımdan etkilenmez,
–           Mahalli uygulamalar için son derece elverişlidir,
–           Karmaşık bir teknolojiye ihtiyaç duyulmaz,
–           İşletme masrafları oldukça düşüktür,
–           Gaz, duman, kükürt, radyasyon gibi herhangi bir zararlı artıkları yoktur.
Belirttiğimiz bu avantajlara rağmen günümüzde güneş enerjisi sistemleri diğer enerji kaynaklarına göre daha az tercih edilmektedir. Bu durumun üç temel nedeni vardır. Birincisi, gerekli tesisat uygulamasının ilk yatırım masraflarının oldukça fazla olmasıdır. İkincisi, birim yüzeye gelen güneş ışınlarının devamlı olmamasından kaynaklanan depolama gerektirmesidir. Son olarak üçüncüsü ise, enerji ihtiyacının fazla olduğu kış aylarında güneş ışınlarının az olmasıdır.
Kullanıcılara sağladığı faydalar, diğer enerji türlerine göre sahip olduğu avantajlar sebebi ile oldukça önemli bir uygulama olan güneş enerjisi sistemleri yapımında kesinlikle işinde ehil, kaliteli firmalar tercih edilmelidir.